Intellectuele eigendomsrechten – Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (copyright) met betrekking tot deze website behoren uitsluitend tot Carmello VOF of haar licentiegevers.

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren, herproduceren, verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carmello VOF.